Polityka prywatności  

Szanujemy Państwa prywatności, dlatego chcemy poinformować Państwa w jaki sposób  przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką  prywatności. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art.  13), informujemy, że: 

 1. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy „Gold  Kawka” Paweł Kawka poprzez Serwis www.goldkawka.pl 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  

„Gold Kawka” Paweł Kawka z siedzibą w Warszawie, ul. Sęczkowa 109a, 03-986,  NIP: 9521841847, REGON: 385455630 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami  prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych. 
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami  umowy. 
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w  następujący sposób:  
 4. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 
 5. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”  
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam  umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich  danych w dowolnym momencie.  
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony  danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach  będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez  serwis www.goldkawka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności  oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy  do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.